Home

Beste hardloopvrienden,
 
Het is nog steeds een rare tijd. We hopen dat jullie nog allemaal gezond zijn en vooral blijven, hetzelfde geldt voor jullie naasten, vrienden en bekenden. 

Normaliter waren we al bezig als organisatie met de voorbereidingen voor de bufferrun in juni. Helaas moeten we weer besluiten om deze niet in juni te laten plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Echter, we zijn aan het overwegen om deze alsnog op een later tijdstip dit jaar te organiseren.

We vertrouwen erop om ook dan weer op jullie medewerking te kunnen rekenen.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte als we een definitieve beslissing hebben genomen.

Blijft allen gezond en elkander helpen! Sterkte allemaal.

Met een sportieve groet,

Organisatie Buffer-run

Fred, Henk, Jos, Henri en Wendy
©2020 Buffer-Run.